Enjoy BUCHAREST

Enjoy Bucharest este un grup special facut pentru VOI, cei care iubiti orasul Bucuresti si care vreti sa aratati tuturor cate lucruri frumoase si interesante are de oferit.

Regulament
Descriere
1.Grupul Enjoy Bucharest este dedicat discuţiilor despre BUCURESTI, în special postări interesante/deosebite legate de istoria, cultura şi civilizaţia, societatea, personalităţile şi orice are legătură directă şi strânsă cu Municipiul Bucuresti şi prin extensie imprejurarile acestuia. Membrii grupului îşi împărtăşesc cunoştinţele despre Bucuresti şi motivele pentru care iubesc acest oraş. Grupul este creat pentru a dezvolta o comunitate a bucurestenilor pentru promovarea Bucurestiului.

Folosirea Grupului de Discuţii
2.Abonarea la grup este gratuită şi deschisă oricui. Este de preferat ca membrii să aibă legatură cu Bucuresti de genul (domiciliu, reşedinţa, fost domiciliu/reşedinţă, afinitate deosebită) dar nu este o condiţie restrictivă. Abonarea la grup nu este permisă entităţilor comerciale în scopuri exclusiv comerciale.

Fondatorii Grupului
3.Fondatorul grupului este: Horia Szabo.
4.Trimiteţi un mesaj fondatorului grupului dacă aveţi reclamaţii în legătură cu funcţionarea Grupului (unele mesaje nu vă parvin,de ex.), dacă vi se pare că mesajele schimbate pe listă au un conţinut sau un limbaj ofensator pentru dv. sau dacă aveţi impresia că lista este folosită pentru a trimite mesaje pe care dv. le consideraţi a fi mesaje publicitare sau spam.
5.Dacă reclamaţiile sunt întemeiate, fondatorul este obligat să ia măsuri prompte, care să remedieze situaţiile semnalate.

Renunţarea la calitatea de Membru al Grupului
6.Renunţarea la calitatea de membru al grupului se face automat, fără intervenţia fondatorului grupului, care nu vă va cere sa oferiţi motivele care v-au determinat să luaţi această hotărâre şi nu va încerca să vă determine să renunţaţi la ea.

Pierderea calităţii de Membru al Grupului
7.Fondatorul grupului poate lua măsura extremă de anulare a calităţii de membru a unei persoane, dacă aceasta a încălcat regulile de comportament valabile în cadrul grupului, reguli cu care persoana în cauza s-a declarat implicit de acord atunci când a solicitat să devină membru al grupului sau când a devenit membru al grupului.
8.În urma acestei acţiuni persoana sancţionată îşi pierde dreptul de a mai trimite mesaje pe lista de discuţii şi de a participa la alte acţiuni ale grupului.

Reguli de Comportament în cadrul Grupului
Conţinutul Mesajelor
9.Mesajele pot sa trateze orice subiect legat de BUCURESTI şi bucuresteni dar este de preferat să se refere în special la istorie, civilizaţie, cultură, societate, personalităţi, locaţii şi întâmplări deosebite.
10.Mesajele publicitare insistente (spam, se acceptă un singur mesaj pe zi în scop de promovare) nu sunt acceptate iar cel care le-a trimis va fi exclus de pe listă. Invitaţiile către diferite EVENT-uri sau alt fel de postări care ar putea fi considerate ca având caracter comercial vor putea fi transmise grupului doar cu respectarea principiului necesităţii interesului public, şi anume, pentru cel care postează cât şi pentru majoritatea grupului trebuie să se dovedească că acea postare nu are scopul obţinerii unui profit bănesc sau de orice alt fel.

Lungimea Mesajelor
11.Mesajele originale pot fi oricât de mari, însă o organizare şi eventual un rezumat al mesajului sunt indicate (fără a fi o obligaţie), în cazul mesajelor mai lungi.
12.Comentariile nu trebuie să conţină mai mult text decât postarea originală,ci doar paragrafele (eventual prescurtate) la care se face referinţă.

Limbajul Folosit în Mesaje
13.Limbajul folosit în mesaje trebuie să fie decent şi politicos.
14.Autorii unor mesaje care conţin injurii sau calomnii vor fi atenţionaţi şi eventual excluşi din grup, în cazul în care nu iau în consideraţie avertismentul primit de la fondatorii grupului.
15.Este permisă folosirea ironiei atunci când se combat opiniile unei persoane, însă cei care folosesc ironia trebuie sa fie conştienţi că graniţa dintre ironie şi calomnie este foarte fină.

Disputele între Membrii Grupului
16.Într-o dispută de idei, pentru a fi credibili şi pentru a-şi impune punctul de vedere, participanţii trebuie să-şi sprijine afirmaţiile cu argumente şi nu cu opinii personale. Victoria într-o astfel de dispută îi va aparţine aceluia care va folosi argumentele cele mai convingătoare.
17.Schimburile de mesaje în contradictoriu pe lista de discuţii sunt permise atâta timp cât disputa vizează idei şi nu se transformă într-o dispută personală. Nimeni nu va putea caştiga o dispută de idei dacă în loc de argumente apelează la invective, referitoare la capacităţile fizice sau intelectuale ale adversarului său.
18.În cazul în care o disputa tinde să ia un caracter personal, fondatorii grupului sau adminii vor interveni şi îi va atenţiona pe participanţii la dispută să lase la o parte atacurile la persoana şi să se concentreze asupra argumentării propriilor poziţii. Dacă aceştia nu iau în considerare avertismentul, îşi vor pierde calitatea de membri ai grupului.

Egalitatea în Drepturi şi Obligaţii a Membrilor Grupului
19.Toţi membrii grupului sunt egali în drepturi şi obligaţii,indiferent de vârstă, sex, educaţie, ocupaţie sau vechime în cadrul grupului.
20.Toţi membrii au dreptul de a-şi exprima liber opiniile fără ca acestea să fie cenzurate în vreun fel.
21.Toţi membrii au obligaţia de a respecta regulile de comportament valabile în cadrul grupului Enjoy Bucharest. De asemenea se prezumă că membrii grupului au luat cunoştinţă despre prevederile Facebook privind protecţia datelor, şi termenii de utilizare aşa cum sunt prezentaţi pe următoarele pagini:
https://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf
https://www.facebook.com/about/privacy/
22.Fondatorii grupului şi Adminii au aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi membri şi trebuie să respecte aceleaşi reguli de comportament. În plus ei au dreptul de a interveni asupra bunei funcţionări a grupului.
23.În afară de fondatorii şi Admini mai pot există şi alte persoane, numite moderatori, care au sarcina să modereze activitatea grupului împreună cu cei antemenţionaţi.

Diverse
24.Caracterul Public al Discuţiilor din cadrul Grupului
25.Arhivele grupului de discuţii sunt şi vor rămâne publice, putând fi consultate de orice utilizator al internetului,cunoscător al limbii române, indiferent de regiunea geografică în care locuieşte.
26.Membrii grupului Enjoy Bucharest vor trebui să ia în considerare faptul ca opiniile lor devin publice şi pot fi cunoscute de un număr mare de oameni. În acest sens, moderaţia în ton şi limbaj, ca şi în opiniile exprimate este recomandabilă, pentru a nu se ajunge în situaţia de a se regreta unele afirmaţii făcute în discuţiile din cadrul grupului, afirmaţii care pot fi folosite ulterior împotriva celor care le-au emis.
27.Grupul Enjoy Bucharest, membrii acestuia, cât şi fondatorii şi adminii nu se pot face responsabili de nici un fel de prejudiciu de orice natură cauzat cuiva datorită utilizării sau participării la discuţiile de pe Grup.

Utilitatea Grupului de Discuţii
28.Un grup de discuţii prin intermediul căruia se dezbat anumite subiecte îşi justifică existenţa şi utilitatea numai dacă membrii săi participă în mod regulat la dezbateri. Este de dorit ca fiecare membru să participe la dezbateri trimiţând cel puţin un mesaj pe săptămână, mesaj care poate fi original sau ca răspuns la mesajul altui membru.
29.Grupurile de discuţii sunt varianta moderna a forumurilor din antichitate, care erau locuri în care cetăţenii se adunau pentru a discuta probleme de interes public şi pentru a lua decizii cu privire la viaţa comunităţii.
30.Pentru a se păstra caracterul democratic al listelor de discuţii este necesar ca fiecare membru să participe la dezbateri, exprimându-şi propriile opinii. În acest fel se evită monopolizarea discuţiilor de către un număr restrâns de membri care trimit frecvent mesaje pe listă, membri care ajung să-şi impună opiniile nu pentru că ar fi juste, ci pentru că sunt singurele exprimate.
31.Diversitatea opiniilor exprimate şi soliditatea argumentării acestora asigură un dialog fructuos între membrii grupului de discuţii şi dă un sens existenţei acestuia.
32.Ocazional, depinzând de cerere, oferta şi necesităţi grupul va găzdui concursuri cu diverse tematici care vor putea prezenta recompense sub diferite forme. Aceşti ofertanţi, cât şi Grupul Enjoy BUCHAREST işi rezervă din nou dreptul de a nu răspunde pentru nici un prejudiciu cauzat de uzul fără drept al unor materiale care se află sub protecţia drepturilor de autor (poze,imagini,fotografii,conţinut audio sau video de orice natură etc.) Premiile oferite de către ofertanți prin intermediul Grupului vor fi validate de către Fondatorul Grupului.
Prezentul Regulament poate fi completat de către orice indicație/regulă postată de către Fondatorul Grupului sau adminii adusă la cunoştința membrilor grupului prin postare.

Enjoy Bucharest
Întocmit și Redactat de către Consilier Juridic Goga Alexander