ER6N Thailand

กลุ่ม สำหรับผู้ใช้ ER6n ได้พบป่ะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้กันครับ หรือรุ่นอื่นๆก็มาแจมได้นะครับ ไม่จำกัดอยู่แล้ว :)