EVITA Tel-Aviv Bar

EVITA Tel-Aviv Bar:

אוויטה תל-אביב בר הינו בר גייז ומותג ידוע בקהילה הגאה. ניתן להגיע בכל ערב החל מהשעה 21:00

"אוויטה תל-אביב בר" היא מקום שתמיד מלא חיים ובני אדם. חשיבות רבה מייחסים כאן לנושא האינטראקציה בין המבלים במקום ובין המבלים לסביבה, ובמיוחד על הקשר בין פנים המקום לרחבה בחוץ, כאשר יש קשר עין בין מתחם למתחם.

רח' יבנה 31, תל-אביב
טלפון: 03-5669559