YAMAHA Exciter 135cc Club Hiệp Hòa - Bắc Giang

H2-98 ^^!

Revs Your Heart

Nơi giao lưu học hỏi kinh nghiệm về các đề xoay quanh chiếc Exciter yêu dấu.^^!