Föräldrar, anhöriga och vänner till extremt prematura barn.

Denna grupp är en del av Prematurföreningen Mirakels arbete. Samarbete är ett av våra mål och ledord - våra samarbetspartners är välkomna att dela sin information i gruppen.

Vi vill be övriga föreningar och organisationer kontakta admin för godkännande innan ni publicerar inlägg som rör andra föreningar som inte är våra samarbetspartners. Vill ni samarbeta med oss? Kontakta admin Pernilla Brown!

Reklam om prematurrelaterade produkter KAN godkännas, men kolla alltid med admin Pernilla Brown INNAN ni publicerar.

Barn som är födda före vecka 29 räknas som extremt mycket för tidigt födda (EPT -Extremely Pre Term). I speciella fall välkomnas medlemmar med barn som är födda efter vecka 29!

Tanken med gruppen är att vi (föräldrar, anhöriga och vänner till prematura barn) ska kunna dela med oss av tankar och funderingar kring tiden på Neo, hur det är vara hemma och försöka leva ett "normalt" familjeliv och hur det är att vara anhörig till en familj med prematurbarn.

Dela gärna med er av era berättelser och lägg upp foton om ni vill.

Stötande eller på annat sätt olämpliga kommentarer kommer att raderas.

Stötande eller på annat sätt olämpliga foton/inlägg kommer att raderas.