F17 with love - Tâm sự, Chia sẻ, Tán gẫu

From F17 with love

*******

Nơi các bạn có thể tâm sự, trò chuyện, bàn tán về mọi vấn đề trong cuộc sống cũng như trong tình cảm.
Chia sẻ các câu truyện mà bạn cảm thấy vui và có ý nghĩa.
Và nhất là: CHÉM GIÓ THOẢI MÁI MÀ K SỢ BỊ K.I.A, NƠI ĐÂY SẼ KHÔNG CÓ THẰNG MOD VITCON NÀO HẾT =))

**********

Cùng nhau xây dựng nhóm nha mn!