FACE BIÊN HÒA

MUA VÀ BÁN
UP TỰ DO ĐI/////////////////
vui lòng ko đăng tin ko văn hóa
"sản phẩm có chất lượng càng tốt""
thoải mái buôn bán nhé các tềnh yêu" có gì cứ liên hệ Ao thun xuxu BIÊN HÒA"
các mem add thêm bạn bè mình vào buôn bán cho thích nhé.....hô hố...