FC KHỞI MY

Nơi share những thông tin, mv, bài hát của Khởi My nha mọi người...
Danh sách admin:
1.+ Mắm Mặt Mâm
2.+ Huyen'ss Miri
Lưu ý
Không đăng bài vote,quảng cáo,tin nhảm,không liên quan tơ