League of Legends Yardımlaşma

Küfür - hakaret - oyun hakkında az bilgisi olan oyuncuyla dalga geçme kesinle söz konusu değildir ve yasaktır
Grubun amacı eski oyuncuların yeni oyunculara yada diğer kullanıcılara yardım etmesi, fikir alışverişi ve oyunculuk kabiliyetini yükseltmek amaçlı kurulmuştur. Video çekip paylaşabilir. Fotoğraflar ile açıklayabilirsiniz, İyi oyunlar iyi eğlenceler.
===>Resmi LoL Sayfamızdır https://www.facebook.com/FizzinKokmusBaliklari