Forum Pelajar Astronomi (FPA)

FPA merupakan singkatan dari Forum Pelajar Astronomi.

FPA dibentuk pada tanggal 6 Juni 2009 di Planetarium, Jakarta Pusat.

Forum ini didirikan oleh para peserta OSP Astronomi DKI Jakarta tahun 2009.

Tujuan kami adalah mengenalkan ilmu astronomi kepada kaum pelajar dan menghimpun para pelajar untuk mengenal benda langit dan berbagai teori-teori tentang alam semesta.

Grup ini di buka untuk semua orang terutama kalangan pelajar SMA.

Para pengurus forum ini :
Ketua : M. Dio Danarianto
Anggota Pengurus :
- Ahmad Zulfahmi
- Sabrina Rizqi
- Arreza Pramudia
- Muhammad Hashfi
- Mila Izzatul Ikhsanti
- David Orlando
- Dani Iskhandar
- Tri Agung
- Umar Abdurohman
- dll.. masi banyak lagi ! kalo di sebutin banyak