FPT Polytechnic

**__Những điều nên đọc khi là member Fpt Polytechnic__**
1. Các trường hợp quảng cáo, câu like nếu không được sự cho phép của admin sẽ bị xóa & cảnh cáo. Tái phạm lần 2 sẽ được ra đảo chơi.

2. Tuyệt đối không Invite những người không thuộc Poly

3. Nên thận trọng trong ngôn ngữ viết ( tục, đả kích, chọc phá...)

4. Bắt buộc phải có ảnh đại diện (không dùng avt mặc định)

5. Info cá nhân có thông tin trường hoặc đang công tác tại trường

6. Không spam (Feed, cmt)

7. Bắt buộc comment bằng tiếng việc có dấu

8. Không nghe điện thoại, chơi game, ăn quà vặt trong giờ .
..update!