FPT Aptech - Windows Phone 8

Group: FPT Aptech - Windows Phone 8
Với mục tiêu giới thiệu đến sinh viên FAT công nghệ số 1 trong tương lai về phát triển các ứng dụng trên mobile. Nhà trường tổ chức buổi Workshop "Phát triển ứng dụng Windows Phone 8".

- Mục tiêu:
+ Giới thiệu đến sinh viên công nghệ lập trình mobile Windows Phone 8 của Microsoft - Công nghệ số 1 trong tương lai về phát triển các ứng dụng trên mobile.
+ Làm ứng dụng: Ngay trong buổi Workshop, sinh viên sẽ được tham gia vào làm ứng dụng luôn.

- Địa điểm: Hội trường FAT1, Tầng 4 Cung Văn hóa, 1A Yết Kiêu, Hà Nội.

- Diễn giả:
Thầy Nguyễn Tuân
Thầy Nguyễn Khắc Nhật