Frandsens Bokse Akademi

Hej boksevenner, jeg skal hermed afblæse opfordringen til en underskriftindsamling vedrørendé ekstraordinær repræsentantsskabsmøde.
Har haft en telefonsamtale med vores formand Benny Jørgensen, der skabte klarhed over flere ting. Da der stadig foregår forhandlinger vil jeg ikke udbasunere det her på facebook, men blot opfordre klubberne til at gå i gang med at lave de boksestævner de oprindelig havde programsat. Det gør vi.
Sportslig hilsen
Harald
Form. HAK