Freecycle Vietnam - Nơi cho tặng đồ hoàn toàn miễn phí

Freecycle Vietnam là nơi cho, tặng và tìm kiếm các loại đồ cũ, mới hoàn toàn miễn phí.

Nếu bạn có món đồ nào bạn không cần nhưng lại có giá trị sử dụng đối với người khác, hãy cho tặng món đồ của bạn tại Freecycle Vietnam để một ai đó có thể dùng nó, thay vì bạn vứt nó đi hay cứ để lưu cữu vô ích rồi sẽ hao mòn hỏng hóc theo thời gian.

Như vậy là bạn đã giúp đỡ một được một ai đó đang rất cần món đồ như của bạn. Bạn cũng sẽ giúp xã hội tránh lãng phí tiền bạc và tài nguyên thiên nhiên. Bạn đã bảo vệ môi trường một cách thiết thực nhất. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, bạn đã tặng chính bạn một niềm vui nho nhỏ khi cho đi một cách hữu ích.

Ngược lại, nếu bạn đang cần món đồ nào đó thì thay vì ngay lập tức mua nó, bạn có thể tìm kiếm trên Freecycle Vietnam biết đâu có món đồ bạn cần, vừa tiết kiệm chi phí, vừa tránh lãng phí chung.

Description

Freecycle Vietnam is the place to give and take new and used stuffs for free.
Should you have some usable items that you no longer need, please give them to someone else via Freecycle Vietnam instead of throwing them away or just let them sitting idle somewhere in your place where they would deteriorate with time.

By giving away, you are helping someone who is in needs of the items like yours. You’re also helping the society to save money, natural resources and the environment. The best thing is that you also give yourself a little happiness by the act of giving with grace.

On the other hand, should you intend to buy some item in the market, first look at Freecycle Vietnam to see if your desired item is given here for free.