Frivillige - Brand og Redning Herning

Frivillige ved Brand og Redning er en ekstra ressource til det daglige beredskab. De frivillige kan træde til ved større indsatser, hvor der er brug for ekstra mandskab.

Brand og Redning råder over 45 aktive frivillige, herunder også redningshundeførere.

Frivillige har et stort lokalkendskab og kan fra deres bopæl tilkaldes i ekstreme situationer, hvor f.eks. vejene er blokerede. Det kan også være ved naturkatastrofer, så som oversvømmelser, stormflod, orkan og snekaos.

De frivillige vil på stedet blandt andet kunne løse følgende opgaver:

Kommunikation og logistik
Pumpeopgaver
Mad- og medicinudbringning
Vandforsyning
Varmeforsyning
Belysning
Nødstrømsforsyning
Snerydning
Eftersøgningsopgaver med redningshunde
Evakuering af borgere
Indkvartering og forplejning, f.eks. af borgere og fastkørte bilister
Forplejning af indsatte styrker
Transport af hjemmeplejen
Redningsopgaver med redningshunde
Brandvagt, efterslukning og følgeskadebekæmpelse
De frivillige brandfolk er uddannede på lige fod med professionelle. De frivillige kan have brandvagt på samme vilkår som en fast medarbejder med samme udrykningstid. De frivillige supplerer faste brandfolk, eventuelt ved større brande eller efterslukning (for eksempel toguheld).

Frivillige brandfolk er også i stand til at træde til ved skov- og naturbrande, og hvis der skal måles radioaktivt nedfald i forbindelse med en brand.

Endvidere assisterer alle frivillige også i en række ikke beredskabsmæssige opgaver som for eksempel:

Store gymnastikstævner
Korstævner
Spejderlejre
Rockkoncerter o.lign.
Sportsstævner
Information
Her kan opgaverne være madudlevering, førstehjælpere, brandvagter med videre.