FTUers K53 - GROUP CHÍNH THỨC

Group chính thức dành cho các bạn học sinh mong muốn trở thành sinh viên khóa K53 tương lai của Trường Đại Học Ngoại Thương, được thành lập bởi Hội Sinh Viên trường Đại Học Ngoại Thương với mục đích cung cấp thông tin tuyển sinh Đại học năm 2014 của trường Đại học Ngoại Thương và các thông tin về hoạt động trong và ngoài trường.

COME AND JOIN US, K53-ers \m/