bejh u tpartit ghal mobiles tablets ipads laptops u pc biss !!!

dan il group huwa maghmul al min irid ibieh jew ipartat affarijiet bhal laptops mobiles tablets ipads u iktar jekk jogobkom ghamlu share tal group hali jizdidu aktar membri,

tamlux post t affarijiet l ma andomx x jaqsmu mal group ax ikoli inhassar jew nimblokja