Game bài 3C

- Inbox khi cần hỗ trợ, góp ý.
- Các hành vi spam, buôn bán quảng cáo,gây ảnh hưởng xấu tới group, phát ngôn thiếu văn hóa, gây ảnh hưởng xấu tới các thành viên và game đều sẽ bị xử lý tùy theo mức độ vi phạm.