Geng STP

Untuk memasuki group ini:

1) Sila isikan borang ini (klik link ini): http://bit.ly/1yYChlS

2) Setelah isikan borang, sila "request masuk group ini.

Permohonan tanpa mengisikan borang di atas TIDAK AKAN di "approve" masuk ke group ini.

*Pembelian melalui FIRESALES / Raja Kamil perlu mengisikan borang: http://bit.ly/1yYChlS dan perlu berikan bukti bayaran kepada admin. Permohonan tanpa bukti bayaran TIDAK AKAN di "approve" masuk group.


ps : Ini ialah grup perkongsian , dilarang beriklan di sini.