Job Online งานสร้างเงิน!!

ฉันยังคงเดียว ..
ฉันต้องการที่จะแต่งงานเร็ว ๆ นี้และฉันต้องการให้ครอบครัว
http://www.youtube.com/user/GentlemenGogoVEVO
วันนี้ไปทำบุญมาเอาบุญมาฝากเพื่อนๆพี่น้องเราทุกคนเลยจร้าาา ♥
วิธีการบริจาคเงินผ่านธนาคาร (How to Donate bank)
ขอให้ร่ำรวย คนไลค์รูปนี้
-บริจาค DONATE
-ธนาคารรายละเอียด BANK DETAIL
Account holder (Account Owner) = Merla Jerome ..,
บัญชีธนาคารเลขที่ IBAN = FI96 1107 3500 3521 94 ..,
BIC - Swift = NDEAFIHH ...,
Bank name = Nordea ...,

ธนาคารกสิกร
ชื่อธนาคาร: Nordea.
Bank address ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: =
Nordea Bank Finland PLC,
Kirkkokatu 6, 90100,
Oulu, Finland.

เมือง: Oulu,
ประเทศ: ฟินแลนด์.
City: Oulu
Country: Finland

นี่คือ SWIFT CODE ของธนาคาร SWIFT CODE :
NDEAFIHH

IBAN เลขที่บัญชี: FI96 1107 3500 3521 94

Account owner address:
Merla Jerome
Kastellinkaari 7 A
90230 Oulu
Finland

Website: www.nordea.fi

===============================
===============================

วิธีการบริจาคเงินผ่านธนาคาร (How to Donate bank)
ขอให้ร่ำรวย คนไลค์รูปนี้
-บริจาค DONATE
-ธนาคารรายละเอียด BANK DETAIL
Account holder (Account Owner) = Merla Jerome ..,
บัญชีธนาคารเลขที่ IBAN = FI85 5741 3620 4826 35 ..,
BIC - Swift = OKOYFIHH ...,
Bank name = OULUN OSUUSPANKKI ...,

ธนาคารกสิกร
ชื่อธนาคาร: OULUN OSUUSPANKKI
Bank address ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: =
OULUN OSUUSPANKKI,
Isokatu 14, 90100,
Oulu, Finland.

เมือง: Oulu,
ประเทศ: ฟินแลนด์.
City: Oulu
Country: Finland

นี่คือ SWIFT CODE ของธนาคาร SWIFT CODE : OKOYFIHH

IBAN เลขที่บัญชี: FI85 5741 3620 4826 35

Account owner address:
Merla Jerome
Kastellinkaari 7 A
90230 Oulu
Finland

Website: https://www.pohjola.fi/