GeoGebra hangouts

GeoGebra Hangouts er et videndelingsfællesskab om GeoGebra.

Gruppen var oprindelig tilknyttet nogle online webinarer, vi har valgt at kalde GeoGebra Hangouts, og gruppen her udgjorde vores primære kommunikationskanal i forhold til disse online møder/kurser.
De online møder holder vi stadig, og de er tænkt som en uformel og uforpligtende inspirationskilde til lærere i folkeskolen, der har brug for at få gode ideer til at komme i gang med at bruge GeoGebra uden at skulle på de officielle kurser.

Fra primært at handle om de online møder og være forbeholdt folkeskolelærere, har gruppen udviklet sig til et sted, hvor man kan få hurtig support til tekniske udfordringer og sparring omkring undervisningsforløb med brug af GeoGebra.

Vores ambition, og det der driver os, er ønsket om at udbrede brugen af GeoGebra til så mange lærere og elever som muligt. Kan folk blive inspireret til at prøve noget nyt, eller blot at komme i gang med at bruge programmet, har vi nået vores mål.

Se mere her: http://geogebrahangouts.wordpress.com/