Ai ghé thăm facebook của bạn.nét càphê.tán gẫu.

Facebook Kết Bạn,Làm Quen,Hẹn Hò,Tâm Sự,Chia Sẻ
CHÚNG TÔI KHÔNG MUỐN BẠN BỊ VỊ PHẠM PHÁP LUẬT:Bạn Đăng Bài Hình,Phim,Truyện Xét,Quảng Cáo .Lá Cãi .Chửi Nước Và Bôi Nhọ Các Vị Anh Hùng Hy Sinh Vì Nước Ta Và YÊU CẦU:
ĐĂNG BÀI & BÌNH LUẬN VĂN MINH LỊCH SỰ.THỂ HIỆN MÌNH LÀ NGƯỜI CÓ VĂN HÓA.
Không nói tục,chửi bậy,gây gổ mất đoàn kết trong nhóm.Không nói xấu nhóm vì nhóm chính là mình* Thành viên:ĐÃ CÓ MẶT Ở NHÓM NÀY.Ai không thích thì tự rút ra khỏi nhóm. RẤT CHÀO MỪNG CÁC THÀNH VIÊN ĐẾN VƠÍ NHÓM. NHƯNG CÁC THÀNH VIÊN KHÔNG ĐƯƠC ĐĂNG BÀI CÓ TÍNH XXX VÀ ĐĂNG QUẢNG CÁO AI VI PHAM SẼ DK AD BÁO SPAMD VÀ ĐẨY KHỎI NHÓM.