Giao Lưu Phó Nháy

QUY ĐỊNH CHUNG

"Giao lưu phó nháy" là sân chơi của các thành viên yêu nhiếp ảnh có thể giao lưu, đăng ảnh và comment trong hội.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

+ Tất cả mọi người yêu nhiếp ảnh đểu có thế tham gia.

TRÁCH NHIỆM KHI LÀ THÀNH VIÊN:

Bình luận, đánh giá ảnh của các thành viên khác một cách nghiêm túc mang tính chất xây dựng, giúp cho người chụp và người xem cùng rút kinh nghiệm nâng cao chuyên môn. Tất cả những ảnh, comment bị pháp luật cấm hay mang tính chất chính trị thì đều không được phép đăng ở "Giao lưu phó nháy".
- Nghiêm cấm việc tạo ảnh, đăng các ảnh trái với thuần phong mỹ tục. Những bài đăng, comment mang tính chất công kích lẫn nhau gây chia rẽ nội bộ hay vi phạm đều sẽ bị BQT xóa.
Các ảnh đẹp sẽ được lựa chọn đưa lên Cover của Hội hàng tuần, hàng tháng.
Các admin khác tham gia quản lý chung khi có buổi off diễn ra, có vướng xin liên hệ trực tiếp với admin Danh Long theo số 0943358555
Đề nghị các thành viên thực hiện nghiêm túc nhằm xây dựng hội "Giao lưu phó nháy' ngày một lớn mạnh, đoàn kết, vui vẻ.