GIA SƯ 7S

- GIA SƯ 7S: Đã học - Phải tiến bộ.
- Gia sư thân thiện, hiệu quả, tận tâm - Tiến bộ rõ rệt.
Sự chớm nở bắt đầu trở lại vào tháng 3-2015.