GİZLİ MÜŞTERİ ( Secret Shoppers )

-GİZLİ MÜŞTERİ DENETİMLERİ
-AÇIK DENETİMLER
-TELEFON DENETİMLERİ