GÖRDESLİLER DERNEĞİ

**HALKLARIN DEĞİL COĞRAFYANIN MÜZĞİ**
https://www.facebook.com/Cografyanin.Muzigi
İstiklal Savaşında büyük yararlılıklar göstermiş Manisa Gördesli “Mehmet Efe“ye yakılan dinlediğimiz türkünün sözleri şu şekilde. (Söyleyenlerin isminden de anlaşılacağı üzere, dinlediğiniz türkünün kayıt tarihi 1934 Soyadı Kanunu'ndan öncedir. Türkü yine 1934 tarihinden önce İzmirli Bedriye Hanım tarafından da söylenmişdir. Videoda ağırlıklı Gördes olmak üzere Manisa fotoğrafları da kullanılmışdır.) Bir incecik efem yolum gider Gördes'e efem,
Seğim seğim kanım damlar mor fese,
Öldüğümü efem duyurmayın ellere efem,
Dalgın uykulardan uyanamadım,
Top zülüflü yarden ayrılamadım Çıra olur aman efelerin içtiği efem
Yazık oldu Memedimin gençliği
Kayalıoğlu efem efelerin efesi efem
Dalgın uykulardan uyanamadım,
Top zülüflü yarden ayrılamadım. Türkünün yörede söylendiği şekli ile sözleri şu şekildedir. Bir incecik yolum da gider Gördes'e efem,
Siğim siğim kanım damlar mor fese,
Öldüğümü duyurmayın herkese efem,
Dalgın uykulardan uyanamadım,
Top zülüflü yarim senden ayrılamadım. Şu Gördes'in ufak tefek taşları efem,
Hilal olmuş Mustafa'mın kaşları,
Kayalıoğlu her işlerin başları efem,
Dalgın uykulardan uyanamadım,
Top zülüflü Hatcem senden ayrılamadım. Şu Gördes'ten çıktım başım selamet efem,
Söğütlü çeşmesinde koptu kıyamet,
Üç kızım var Allah'ıma emanet efem,
Dalgın uykulardan uyanamadım,
Top zülüflü yarim senden ayrılamadım. 1939 yılında Gediz Mecmusında yayınlanan sözleri de şu şekilde. Bir incecik yolum da gider Gördes'e
Ilgın ılgın kanım damlar mor fese
Nasıl kıydın ince belli Çerkeze
Ay karanlık gece vurdular beni
Ölmeden tabuta koydular beni. Oduncular dağdan odun indirir
Gözüm yaşı yedi değirmen döndürür
Bu dert beni iflah etmez öldürür
Ay karanlık gece vurdular beni
Ölmeden tabuta koydular beni. Dinlediğimiz türkü, Ankara Beypazarı ilçesi Karaşar Beldesi türküsü olan "Karaşar Zeybeği" ile müzikal anlamda benzerlikler göstermektedir. Karaşar Zeybeği, 1885 yılında tütün kaçakçılığı yapan bir ağanın yanında çalışan beş kardeşin, haketikleri ücreti alamamaları üzerine, ağaya saldırıp, parasını gasp ederek dağa kaçmaları ve eşkiyalık yapmaları üzerine; beş kardeş ile birlikte dağa giden Kaytanbıyık'ın ihaneti ile pusuya düşürülüp öldürülmelerine yakılmışdır. Sözkonusu türkünün sözlerinin tamamı şu şekilde. (Türküyü aşağıda ki linkden ya da yorumlardan dinleyebilirsiniz). Ziybek misin ziybek donu giyecek (Efem)
Katül müsün tatlı cana kıyacak
Cahil misin il sözüne uyacak (Efem) Koç gibi meydanlarda dönenlerdeniz
Biz ehbap uğrunu ölenlerdeniz Silindi mi maşrapamın galayı (Efem)
Kuruldumu seğmenlerin alayı
Düşmanları öldürmenin golayı (Efem) Koç gibi meydanlarda dönenlerdeniz
Biz ehbap uğrunu ölenlerdeniz Yattım uykulardan uyanamadım
Yağlı kamalara dayanamadım Alıverin martinimi atayım (Efem)
Atayım da Karaşar'ı katayım
Fırsat verin düşmanları haklayım (Efem) Koç gibi meydanlarda dönenlerdeniz
Biz ehbap uğrunu ölenlerdeniz. Zeybekleri yaylalarda bastılar (Efem)
Cepkenini çam dalına astılar
Beş kardeşi bir tahtada kestiler (Efem) Öldürmüyin Üseyin'i kıymayın Ali'ye
Kelleleri bahşiş gitti valiye Üseyinimde biber gibi benleri (Efem)
Al kan oldu da cepkenimizin yenleri
Şan verdi de bu diyarın efeleri (Efem) Öldürmüyin Üseyin'i kıymayın Ali'ye
Kelleleri bahşiş gitti valiye Üzengin kırıldı indim bağladım (Efem)
Çıktım martinimi kavzasından kavradım
Ben annemi nafile yere ağlatım (Efem)
http://www.youtube.com/watch?v=hmi9o8cKI1s Türkünün diğer bir varyantı, Afyon Şuhut türküsü Molla Ahmet'dir. Türkünün hikayesi ve oyununu aşağıda ki linkden ya da yorumlardan dinleyebilirsiniz. (Kayıdın başında Cevizin Yaprağı türküsü, devamında da sökonusu türkü bulunmaktadır).
https://www.facebook.com/video.php?v=221185937388 Müzikal anlamda büyük benzerlik gösteren bir diğer türkü de, Sakarya Geyve türküsü "Evlerine Varamadım Gazelden" türküsüdür. Bu türküyü de aşağıda ki linkden ya da yorumlardan dinleyebilirsiniz.
http://www.zapkolik.com/…/tulin-berbergil-evlerine-varamadi… Bilecik Bozöyük tüküsü "Bir İncecik Yolum Gider Yemene" türküsü de, müzikal ve sözel anlam da benzerlikler göstermektedir. Sözkonusu türküyü aşağıda ki linkden ya da yorumlardan dinleyebilirsiniz.
http://vimeo.com/24162080 Benzer bir türkü de, Giresun Tirebolu türküsü olan "Çifte Vurdum Maştabaya Kalayı" (Sarhoş türküsü), türküsüdür. Kayıdına ulaşılamayan türkünün sözleri şu şekildedir. Çifte vurdum maştabaya kalayı ninem
Bozuldu ya ipsizlerin alayı
Yok mu kızı kaçırmanın kolayı ninem Baygın uykulardan uyanamıyom
Ben bu sarhoşluğa dayanamıyom Çadır attım şu Terme’nin düzüne ninem
Hor göründüm Samsunlu’nun gözüne
İlişmedim gelinine kızına ninem Baygın uykulardan uyanamıyom
Ben bu hasretliğe dayanamıyom