Sét Chéo + Mua Bán Fanpage Toàn Việt Nam

Điều kiện để tham gia groups là có ít nhất 20 bạn chung tham gia, là người Việt Nam và tài khoản Facebook thật. Trước khi đăng kí tham gia thì cần phải inbox cho các BQT trước để chúng tôi kiểm tra, nếu không phải admin thì sẽ không được gia nhập tránh loãng groups và có những thành viên có ý đồ xấu .