Grankulla Scoutkårs Ledare

Detta är gruppen för alla aktiva ledare i Grankulla Scoutkår. Via den här gruppen skickas info ut åt gruppmedlemmarna, man kan diskutera aktuella ämnen och allmänt fiilistele kåren!