Grannsamverkan i Guldkremlan Kungälv

Vi alla tillsammans
- hjälper varandra
- "stjälper" brottslingar!

Goda grannar förebygger/hjälper.