Rao Vặt-123mua-Việc Làm.

Admin: https://www.facebook.com/vuhoangvinh

Trao đổi mua bán online.
Đăng và hỏi thông tin nhà trọ các quận thành phố.
Đăng thông tin việc làm.
Không đăng hình, web, khiêu dâm ... sex.
Đăng tin lừa đảo, câu like.
Bị xóa khỏi nhóm vĩnh viễn nếu vi phạm.