Group SEO Bá Đạo

QUY ĐỊNH GROUP - AI PHẠM QUY SẼ BỊ XÓA BÀI, NẾU VI PHẠM LẦN 2 THÌ SẼ BỊ OUT NICK-----
1) Mỗi ngày có 4 phiên mở TOPiC vào lúc :8g00 - 12g00 - 16g00 - 20g00. Toàn bộ lick cần view và click textlink đều phải nằm trong phần bình luận của Topic. Ngoại trừ các Thông tin thuộc mục 3.
2) Các link nằm đơn lẽ bên ngoài, link quảng cáo không có tính xây dựng cho Group, link mang nội dung không tốt thì sẽ bị xóa không báo trước.
3) Các thông tin tuyển dụng, việc làm, kinh nghiệm chia sẽ thì được post độc lập.
==== Tự giác view để cùng nhau lên TOP nha các mem====