Group SEO Diversity 2015

Group SEO Diversity 2015 là một nhóm chuyên về SEO với các hoạt động đa dạng nhằm hỗ trợ SEOER lên top như:
1.Comment
2.Social
3.Google Search
4.Google Click
5.View Link
6.Click Backlink

Hoạt động cúa nhóm
Nhằm đạt được tối đa sự hiệu quả, group sẽ hoạt động như sau:
Thứ 2 :
Mở phiên comment ---> 1 người tối đa 2 link ---> từ 8h đến 15 giờ ----> thời gian view phải trên 5p và sử dung DongHoView.com
Thứ 3 :
Mở phiên Social ----> 1 người tối đa 2 link ----> từ 8h đến 15 giờ
Thứ 4 :
Mở phiên Google Search ----> 1 người tối đa 2 link ---> từ 8h đến 15 giờ
Thứ 5 :
Mở phiên Google Click -----> 1 người tối đa 2 link ----> từ 8h đến 15 giờ
Thứ 6 :
Mở phiên Click Backlink ----> 1 người tối đa 2 link ----> nhưng nếu quá 50 người có thể chót sớm hơn và mở tiếp phiên 2.Thành viên đả tham gia phiên 1 thì không được phép đăng kí phiên 2.
Thứ 7 :
Mở phiên Viewlink ----> 1 người tối đa 2 link ----> từ 8h đến 15 giờ

Nhóm được thành lập nhằm hỗ trợ tối đa cho cộng đồng Web Master cũng như những SEOer chuyên nghiệp.
Tiêu chí của nhóm là:
1.Chém nhanh
2.Chém mạnh
3.Chém Chuẩn
4.Chém hiệu quả
Nội quy nhóm
1.Không nói xấu, đả kích lẫn nhau.Nếu vi phạm lần đầu được nhắc nhở, lần 2 banned 3 ngày, lần 3 banned vĩnh viễn.
2.Trả lễ đầy đủ và không trễ quá 1 ngày.Lần 1 nhắc nhở, lần 2 banned 3 ngày, lần 3 banned vĩnh viễn
3.Thời gian hoạt động của nhóm:

Những ngày có mở 1 phiên thời gian hoạt động từ 8 đến 15 giờ chiều.
Những ngày có mở 2 phiên thời gian hoạt động như sau:
Phiên 1 từ 8 giờ đến 12 giờ trưa (nếu quá 50 người có thể chốt sớm hơn)
Phiên 2 từ 12 giờ đến 15 giờ chiều

Thời gian trả lễ của group được tính sau khi chốt phiên và đến 24h cùng giờ ngày hôm sau.

Thành phần sáng lập viên của group:
1.Adam Le
2.Quách Cẩm Hào
Thân chào và chúc các SEOer mau chóng lên top.
Thanks so much