Warz Infestation Thailand Trade&Talk By.[Player]

สำหรับใช้แลกเปลี่ยน ซื้อขาย ของกันในเกม Warz Thailand
[[[[[ ทั้งสองฝ่ายต้องยินยอมซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเอง ]]]]]


((((((((((กฏของกลุ่มนี้นะคะ))))))))))
ผิดหมวด
ครั้งแรก ลบโพส
ครั้งสองเตือนพร้อมกับลบ
ครั้งสามเตะออกกลุ่มแต่ยังไม่แบนถาวร
ครั้งสี่เตะพร้อมแบนถาวร อยากให้ปลดแบน Inbox มา

•1. ห้ามใช้คำหยาบ เสียดสี ดูหมิ่น หรือ ลบหลู่ พาดพิงอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดแก่บุคคล และ / หรือศาสนา สถาบันกษัตริย์ ในข้อนี้หมายรวมไปถึงการโพสข้อความที่ทำให้เกิดการแตกแยก หรือส่งเสริมให้เกิดความขัดแย้งกันในสังคม
------------------------------------------------
•2. ห้ามโพสข้อความโฆษณาสินค้า และ / หรือ ธุรกิจทุกประเภท หากต้องการโปรโมตเว็บไซด์ จะอนุญาตเป็นกรณีไป
------------------------------------------------------
•3. งดการโพสรูป/ไฟล์ ลามก อนาจาร อย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดภายในกลุ่มโดยเด็ดขาด
--------------------------------------------------
•4. กฏแต่ละข้อสามารถปรับเปลี่ยน / ลบ / เพิ่ม / แก้ไขตามความเหมาะสม
---------------------------------------------------
•5.การแลกเปลี่ยนไม่สุจริตหรือโดนโกงหัวหน้ากลุ่มไม่สามารถทำอะไรได้เนื่องจากที่งสองฝ่ายยินยอมซื้อขายกันเองโดนชอบธรรม
---------------------------------------------------
•6. ใครนิสัยไม่ดี จากทั้งนอกและในกลุ่ม

--------------------------------------------------

>>> Ban ออกกลุ่ม ถาวร
-----------------------------------------------------