CLB Guitar sinh viên Đà Nẵng

Sân chơi dành cho những bạn đam mê Guitar và các nhạc cụ khác.
.Chủ nhiệm : Trần Hữu Đồng .
. SĐT : 0985553075 .
.Phó chủ nhiệm : Nguyễn Mạnh Hùng .SĐT : 0985645043

.Phụ trách : Nguyễn Tính
Trần Văn Nhật .

.Phụ trách khu vực thành phố:
Lê Đức Anh 01283670102
. FB :http://www.facebook.com/groups/361933090503014/