Chợ Sinh Viên Đà Lạt

Welcome member Chợ Sinh Viên Đà Lạt
***************** NỘI QUY **********************
Mua Bán - Trao Đổi Hàng Hóa,Đồ Dùng Tại Đà Lạt - Lâm Đồng.

1. Các thành viên chỉ được post 3 bài trong 1 ngày ( không giới hạn comment, up top ). chỉ được up các bài trong ngày, ko up các bài của ngày trước ( ngoại trừ có thành viên trao đổi mua bán tại bài post đó )
* Khi up bài cần up cả album không được up lẻ từng hình trong album ( trừ khi trả lời khách hàng ). Tất cả bài up lẻ trong album đều tính là 1 bài post.
2. Khi post bài không được kèm link dẫn ra ngoài Group, không được chia sẻ bài viết vào Group
3. Các trường hợp vi phạm sẽ bị banned vĩnh viễn


Liên Hệ: 0927 099 818 - 0967 428 693
Link AD : https://www.facebook.com/Hanbijust

CHÚ Ý!!!
Khi Thấy Các Bài Post Không Liên Quan Đến Vấn Đề Mua Bán. Có Tính Đồ Trụy Phản Động. Các Bạn Up Lên Top Để Admin Giải Quyết Nhé.
Thân !