Yêu Tiếng Anh

Mọi người ơi! đây là page học tiếng anh chứ không phải page để m....n post những thứ không liên quan với mục đích không hợp với mục đích của hội.Những bài viết không liên quan sẽ bị delete. Tớ thiết nghĩ là các bạn nên lập một page khác để post những điều đó lên đấy nhé!. Thiết nghĩ các bạn nên tôn trọng bọn mình nhé!