Hätäkahvit Hämeenlinna, Hattula ja Janakkala

Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan lapsiperheiden yhteinen hätäkahvi -yhteisö.

Yhteiskuntamme yhteisöllisyyden vähäisyys, suorituskeskeisyys sekä yhteiskunnallisten tukiverkkojen sirpaleisuus ovat ajaneet pienten lasten vanhempia jaksamisen äärirajoille. Toisaalta toisilla on mahdollisuus ja tahto antaa aikaansa, tukeansa tai läsnäoloansa. Ryhmän tavoitteena on yhdistää hämeenlinnalaisia (koti)äitejä sekä -isiä ja mahdollistaa matalalla kynnyksellä vanhanaikaista kyläyhteisöllistä naapuriapua kaupunkiympäristössä.

Avuntarve voi olla pieni tai suuri. Tarjoamasi apu voi olla pientä tai suurta. Hätäkahveista ei ole tarkoitus aiheuttaa paineita kummallekaan osapuolelle. Toiminta on vapaaehtoista, luottamuksellista sekä yksityishenkilöiden itsensä yhteisöllisesti organisoitua.

http://yle.fi/uutiset/aidit_turvautuvat_toisiinsa_facebookissa__hatakahvit-koodi_tuo_apupartion_kotiin/7652393