TURAN BİRLİĞİ

TURAN BİRLİĞİ GRUBU AMAÇLARI;

1. Grubumuz, Turan Coğrafyasında dağılmış bulunan milletimizin birbirlerine
yakınlaşmalarını, yılların ilgisizliğinin zayıflattığı gönül köprülerinin güçlendirmesini,

2. Bunun Sonucunda Büyük Türk Milletinin ekonomik, kültürel ve siyasal birlikteliğinin tesis edilmesini, bu hedefin gerçekleştirilebilmesi için, kafa, gönül, emek ve mesailerin birleştirilerek ortak hedef doğrultusunda mücadelenin sağlanmasını,

3. Milletimiz içerisinde ülkecilik, bölgecilik, hemşericilik gibi ayrıştırıcı söylemlerin önünde set olunmasını, Türk milletinin ortak değerlerine sahip çıkılmasını ve yüceltilmesini,

4. Turan Coğrafyasının her hangi bir yöresindeki soydaşlarımızı ile ortak kültürel bağlarımızın güçlendirilmesini,

5. Milli meselelerimizde Ortak düşünüp ortak tavır geliştirilebilmesini ve ortak mücadele zemini oluşturulabilmesini amaçlamaktadır.

6. Davamız büyük Türk Milletinin yeniden cihan şümul politikalar üretebilen; Alame Nizam verebilen Millet olabilme ülküsüdür.

Bu çerçevede Grup üyelerimizin küçük ve ortaya çıkarılması ile hedefe hiçbir katkısı olmayacak küçük farklılıklar ile gündem oluşturmak yerine Türk milletinin ortak değerlerini güçlendirici, Birlik ruhunu artırıcı faaliyetlerde bulunması hedeflenmektedir.

TURAN BİRLİĞİ GRUBU KURALLARI;

1-Grubumuz; dini, politik ve felsefî düşüncesi ne olursa olsun Gönlünde “Türk milletinin mutluluğundan ve yücelmesinden” başka bir ülkü taşımayan; fiil ve davranışları ile de bunu ortaya koyan Türk milliyetçilerinden oluşmuştur.

2-Grubumuzda, Türkiye Cumhuriyeti’nin rejimine, kurum ve kuruluşlarına, Silahlı Kuvvetleri'ne, yöneticilerine, devlet adamlarımıza yönelik eleştiri sınırlarını aşan hiçbir paylaşım ve yoruma müsaade edilmeyecektir.

3-Hangi Din ve Mezhep olursa olsun, bir dinin inanç hükümlerinin tartışılmasına ve küçümsenmesine asla müsaade edilmeyecek, Din ve mezhep gibi konuların tartışılmasından özenle uzak durulacaktır.

4-Grubumuzda, mesnetsiz ifadelerle kişileri ve/veya kurumları zan altında bırakacak, Grup yöneticilerini de kânunlar nezdinde sıkıntıya sokacak türden yazılar kaleme almak, muhatabı kim ve nedeni ne olursa olsun hakaret ve/veya küfür içerikli ifadeler kullanılmasına müsaade edilmeyecektir.

5-Grup duvarında kişilerin, ev adresi, telefon numarası, e-posta, msn, icq, fotoğraf, gibi kişisel bilgilerin deşifresi yasaktır! Kişi ancak kendisi hakkında bu tasarrufta bulunabilir.

6-Grup Duvarında ''Türk Milli Mücadelesini ve uğradığı zulümleri anlatan içerikler'' hâriç olmak üzere, ceset ve kan bulunan canlı resimleri paylaşılmasına müsaade edilmeyecektir!

7-Yapılan paylaşımlar altına konu ile hiç alakası olmayan ve yorumların akışını bozacak şekilde yorumlar eklemek grup yönetimi tarafından uygun karşılanmayacaktır. Uyarılı veya uyarısız olarak yapılan yorum silinecek, tekrarı durumunda üyelik askıya alınacaktır.

8-Grubumuz, Turan Coğrafyasında dağılmış bulunan milletimizin birbirlerine yakınlaşmaları ve yılların ilgisizliğinin zayıf düşürdüğü köprüleri güçlendirmeleri için var olduğundan; Grubumuzda ülkecilik, bölgecilik, hemşericilik yapmak, gruplaşmak ve Turan Coğrafyasının her hangi bir yöresindeki soydaşlarımız nezdinde değerli addedilen ögelere yönelik yıpratıcı yazılar kaleme almak kesinlikle yasaktır!

9-Grubumuzun kuruluş felsefesi Türk Milliyetçiliği üzerine oturtulmuştur. Siyasi hareketlere ve partilere mesafemizde, Türk milliyetçiliğine sağladıkları katkı ile sınırlıdır.

10-Grubumuzda yazılan her mesaj ve yorum, sâdece ve sâdece bunları yazanları bağlar.

11-Hiçbir üye, söz konusu paylaşım veya yorum kendisinin olsun ve/veya olmasın, Grup duvarından yöneticilere paylaşımın kaldırılması talebinde bulunamaz. Böyle uygun görmediği paylaşımlar veya yorumlar var ise grupta bulunan Grup yöneticisine özel mesaj atarak konunun çözümünü sağlar.

12-Hangi iletinin silineceğine, sâdece ve sâdece Grup yöneticileri ve denetçileri karar verebilir.

13-Yöneticiler, gruba eklenen bütün iletileri göremeyebilirler. Bu nedenle; kurallarımıza aykırı olduğunu düşündüğünüz iletileri, Grup Yöneticilerine ''lütfen'' bildiriniz.

14-Grubumuzun amacı doğrultusunda Türk milletini birleştirici bütünleştirici yorum ve paylaşımlar yapılması tercih edilmeli, ayrılığa, kırgınlığa yol açacak tutum ve davranışlardan kaçınılmalıdır.

Grubumuza üye olan ''herkes'', bu kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılır....