‫חרם על חברות שעומדות להעלות מחירים וכעת במוקד"חברה למוצרי חלב"‬

הקמנו קבוצה"חרם על חברות שעומדות להעלות מחירים וכעת במוקד חברה למוצרי חלב,,אנו כעת בשלב של התארגנות ומי שמעוניין להצטרף מוזמן
https://www.facebook.com/groups/266881140081073/

פעילותינו תהא ארוכת טווח והמטרה היא להשיג כוח קניה לצורך הורדת מחירים

חרם על חברות שעומדות להעלות מחירים וכעת במוקד"חברה למוצרי חלב"
לא יכול להיות פער בשכר של יותר מפי 20 לחודש משכר המינימום לשכר של מנהל בכיר וזה הגורם לעליות המחירים ועוד כאשר צריך לחלק דיווידנדים לבעלי המניות שלא לדבר על חשבון הוצאות פתוח לבכירים ולחברי הדירקטוריון