Free Diamonds Heroes Charge Việt

Heroes Charge Việt được thành lập nhầm mục đích

GIAO LƯU - KẾT BẠN - CHIA SẼ KINH NGHIỆM.

Đa số cái bài note và hướng dẫn mình đều post ở phần Tệp (File) các bạn online laptop để theo dõi cho dễ nhé.

Ad cam kết sẽ thường xuyên tổ chức event cho ae tham gia, góp phần cho game được sôi nổi hơn.