HỌC BÁN THUỐC online

HỌC BÁN THUỐC TÂY là nơi giành cho những bạn đang cần học các kỹ... năng về bán thuốc tân dược, một công việc đòi hỏi kỹ năng tổng hợp về kiến thức chuyên môn (medical knowledge), kỹ năng giao tiếp (communication skill) và tư vấn khách hàng (giving advise), năng khai thác thông tin (getting information), kỹ năng bán hàng (selling skills), kỹ năng xử lý phản đối khách hàng (handling objection).... để trở thành một người BÁN THUỐC CHUYÊN NGHIỆP.

WELCOME ALL OF YOU IN "HỌC BÁN THUỐC online" PAGE https://www.facebook.com/vietbao.daotao?ref=bookmarks