Học Drupal

Chatroom: http://l.drupal.vc/UDpa55

Group này là nơi dành cho anh em học tập Drupal:

- Hẹn hò, cà phê cà pháo
- Thảo luận phương pháp học tập
- Giới thiệu sách hay
- Giới thiệu, Tự giới thiệu dịch vụ Training Drupal/PHP/HTML/JS/CSS/…

Chúng ta hạn chế tối đa phần hỏi đáp, vì sẽ làm loãng khu vực học tập của mọi người. Mục Hỏi đáp này nên được thực hiện ở DrupalVietnam.org