Hội Bán hàng online

Nhóm bán hàng lành mạnh k ảnh đồi trụy,k rao bán sim số.
Các thành viên tích cực mời bạn bè để nhóm phát triển