Hội những người đam mê chim cảnh

Nơi học học giao lưu tất cả nhưng vấn để về các loại chim cảnh ..Bạn hãy tham gia và mời thêm những người bạn có cùng sở thích nhé ! chúc các bạn luôn vui vẻ ....
Bên cạnh đó nghiêm cấm những phát ngôn, lời lẽ thiếu văn hóa, không bàn chuyện chính trị, tôn giáo, không vi phạm pháp luật của nước Việt Nam...
welcome to the "enthusiasts birds"