Đồng hương Bình Định

Hội đồng hương Bình Định (trên facebook) là nơi tập trung tất cả các thành viên là người Bình Định. Hiện nay hội có liên kết với The Bình Định Friends, Hội đồng hương Tam Quan và xu hướng trong tương lai liên kết tất cả các hội Bình Định lại. Hội đang bắt đầu đi vào hoạt động, tổ chức các buổi họp mặt, trò chơi văn nghệ và mở các câu lạc bộ. Để quản lí tốt phát triển hội hơn nữa các hội viên cần đăng kí thông tin tại đây. ( Đảm bảo trong việc bảo mật thông tin cho mọi người nếu mọi người yêu cầu)