Hội Hỗ Trợ Việc Làm

Trên nền tảng đã xây dựng từ Fan Fage:
https://www.facebook.com/parttimechosinhvien

Thời gian tới để đáp ứng mức độ công việc và sự tương tác cùng các công ty, doanh nghiệp cũng như tất cả thành viên đặc biệt là các bạn sinh viên chúng tôi lập ra Group này với hi vọng sẽ là nơi trao đổi trực tiếp, giúp đỡ kiến thức, kinh nghiệm, cũng như nhiều vấn đề khác về việc làm.
Trong thời gian này chúng Tôi đang tiếp tục xây dựng để đưa kênh thông tin này đến tất cả mọi người bằng nhiều cách khác nhau với mong muốn tiếp cận tất cả mọi người và mọi ý kiên để xây dựng Hội ngày một tốt hơn.

Note: Đây là Group duy nhất của Hội https://www.facebook.com/groups/hoihotrovieclam/