HỘI "LÀM CHA MẸ"

Hội chúng mình quy tụ những người đang và sẽ làm bố, làm mẹ. Ở đây, cả nhà có thể giới thiệu các mặt hàng tiêu dùng (mà nhà nước không cấm) cũng như trao đổi kinh nghiệm chăm sóc bản thân và gia đình. Hội thành lập & hoạt động theo nguyên tắc phi chính trị, phi tôn giáo.

Các thành viên vui lòng đọc Quy chế hoạt động của Hội. Khi đồng ý tham gia vào Hội nghĩa là bạn đã đọc, hiểu và tự nguyện đồng ý tuân theo Quy chế này. Mặt khác, các thành viên phải tự chịu trách nhiệm trước Pháp Luật về những nội dung đăng tải của mình trong Hội.

QUY CHẾ HỘI "LÀM CHA MẸ"

https://www.facebook.com/groups/hoilamchame/permalink/930077560353219/
Thân mến,

Admin: Nguyễn Tuyết Thanh, Hoa Cúc Tím, Bellus Footwear