MÓN ĂN NGON

Quy định Post bài viết tại MÓN ĂN NGON :

1. Mọi người có thể ch...ia sẻ các món ăn ngon trên khắp thế giới.

2. Chia sẻ những kinh nghiệm nấu ăn ngon của những đầu bếp nổi tiếng.

3. Giới thiệu các công thức nấu ăn do những người có kinh nghiệm hướng dẫn.

4. Các bài viết không đúng chủ đề, không phù hợp thuần phong mỹ tục, bàn về chính trị, sex, ... sẽ bị xoá và khoá tài khoản.

Mong mọi người cùng hợp tác để group "MÓN ĂN NGON" mang lại những điều bổ ích cho tất cả mọi người.

Cảm ơn mọi người.