Hội những người thích đặc sản Việt Nam

Hội những người yêu thích những đặc sản của ba miền Bắc, Trung, Nam.