3GSIEUTOC.COM

Nhóm được thành lập nhằm hỗ trợ các bạn dùng mạng bị sự cố, mạng... yêu, chập chờn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ kịp thời nhanh nhất có thể.
Đồng thời lắng nghe ý kiến đóng góp của các bạn để sử dụng mạng tốt hơn. Vì 1 thế giới k còn mạng yếu kém